MŁODZIEŻOWE PROJEKTY- wrzesień – listopad

Realizacja 6 młodzieżowych projektów na rzecz społeczności lokalnej.
Przykładowe projekty, które mogą być realizowane:
– projekty związane z wolontariatem
– projekty związane z samodoskonaleniem, rozwojem pasji i umiejętności młodzieży, propagowaniem wartościowych form spędzania wolnego czasu,
– projekty kształtujące tożsamość obywatelską, regionalną, związane z wielokulturowością regionu oraz tolerancją.
Każda grupa będzie miała do dyspozycji budżet 1000zł.