MOJE PREDYSPOZYCJE – COACHING- lipiec – październik

Indywidualne wspierany przez coacha będzie:
– analizował swoje predyspozycje osobowościowe do wykonywania zawodu,
– wiązał zainteresowania, zdolności, umiejętności z możliwością zatrudnienia,
– wzmacniał mocne strony i pracował nad słabymi stronami,
– kształtował postawy przedsiębiorcze i inicjatywne w środowisku lokalnym,
– wzmacniał motywację do dalszej nauki i podejmowania aktywnych działań w celu własnego rozwoju,
– planował i określał cele zawodowe niezbędne do dalszego kształcenia w wybranym kierunku,
– tworzył Plan Edukacyjno-Zawodowy (PEZ),
– ćwiczył umiejętność autoprezentacji, np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
– miał świadomość wagi planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, dokształcania, samokształcenia, ciągłego rozwoju osobistego spotkania uczniów z coachem (6 h)