„My też tworzymy historię” – wystawa

Zapraszamy do biblioteki szkolnej na wystawę  „My też tworzymy historię”.                

Wystawa jest eksponowana w dniach 28 marca – 3 kwietnia 2019 r.  

28 marca – w czasie „Drzwi Otwartych”  – wystawę mogli obejrzeć przyszli absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych oraz ich rodzice. W tym czasie nauczyciele bibliotekarze prezentowali pracę biblioteki szkolnej, jej zasoby i wyposażenie.

     Celem wystawy jest pokazanie historii i tradycji naszej szkoły, uświadomienie uczniom oraz  rodzicom stałego miejsca V LO w ramach kultury regionalnej, wskazanie na ważność więzi ze swoim środowiskiem, zniesienie bariery niedostępności eksponatów a także promowanie zbiorów biblioteki i czytania.