Nasi drodzy Rodzice i Uczniowie V LO!

Jak pisał Józef Tischner „Strajk jest protestem przeciwko moralnemu wyzyskowi pracy (…) Robimy wielkie wysiłki i nic z tego (…) Udział w takim strajku staje się aktem moralnym, dyktowanym nakazami etyki pracy” („Etyka solidarności oraz homo sovieticus”).

Z przykrością informujemy, że musieliśmy włączyć się do akcji strajkowej.

To nie jest strajk polityczny. Nie występujemy przeciwko uczniom. Ten strajk ma nie tylko charakter żądań płacowych, ale przede wszystkim ma wymiar godnościowy. Zawsze nauczyciel kieruje się dobrem ucznia. Dziś to dobro zostało zagrożone, czujemy że nasza praca jest niedoceniana i niesprawiedliwie opłacana. Wszystko, co dzieje się w szkole poza lekcjami, to nasza nieopłacana praca-konkursy, wyjazdy, zajęcia pozalekcyjne, szkolenia, wywiadówki, rozmowy z uczniami i rodzicami, sprawdzanie prac klasowych, organizowanie warsztatów dla uczniów i wiele innych. Mówią, że pracujemy tylko 18 godzin przy tablicy natomiast nie mówi się, że mamy być dyspozycyjni 40 godzin w tygodniu. To, że w naszej szkole funkcjonują nowoczesne pracownie komputerowe i językowe jest zasługą tych nauczycieli, którzy kosztem swojego wolnego czasu pracują nad pozyskiwaniem funduszy na rzecz szkoły.

Ten strajk to nasz krzyk o dobro oświaty, o godną pracę, o Waszą przyszłość bowiem bez dobrych nauczycieli nie będzie dobrej szkoły.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” (Jan Zamoyski)