Nasi uczniowie finalistami Konkursu Wiedzy o Rosji!!!

W czerwcu 2016 roku odbyło się podsumowanie Konkursu Wiedzy o Rosji pt. „Wołga”, zorganizowanego przez Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Polsce z siedzibą w Białymstoku. Wówczas nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom, finalistom i osobom wyróżnionym.

XIII edycja konkursu odbyła się w dniach 18 – 23 marca 2016 roku na wydziale pedagogicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Z naszej szkoły do udziału w konkursie zgłosili się następujący uczniowie, zachęceni przez prof. Annę Poskrobko:

Amanda Ostrowska – kl. IIId

Aleksandra Kondratowicz – kl. IIId

Patryk Tarasewicz – kl. IIId

oraz uczennica przygotowywana przez prof. Jolantę Górską:

Diana Czarniewska – kl. IIIh

Emilia Ostrowska – kl. IIIh

Do części ustnej zakwalifikowali się: Patryk Tarasewicz i Diana Czarniewska, którzy werdyktem jury wywalczyli tytuł finalisty.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!!!

AP