„Nie ma miejsca na palenie” konkurs fotograficzny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w imieniu organizatorów zaprasza młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w konkursie fotograficznym „Nie ma miejsca na palenie” Celem podjętej interwencji jest tworzenie mody na niepalenie oraz edukacja na temat skutków wynikających z palenia tytoniu zarówno w aspekcie zdrowotnym, ekonomicznym, socjalnym jak i prawnym. Proponowaną formą pracy jest wykonanie fotografii o tematyce antynikotynowej. Termin nadsyłania prac do 9 maja 2016r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.wsse.bialystok.pl, https://www.facebook.com/wssebialystok/?fref=nf i www.psse.bialystok.pl .

Regulamin konkursu.(331918_387245)

Oświadczenie autora.(331917_387244)

Zgoda przedstawiciela ustawowego.(331919_387246)