Nowy projekt skierowany do aktywnych, przedsiębiorczych uczniów VLO!!!

Stowarzyszenie Przyjaciół V LO i nasza szkoła realizują kolejny projekt skierowany do uczniów V LO. Jego celem jest utworzenie uczniowskiej spółdzielni pracy ukierunkowanej na rozwój postaw przedsiębiorczych na rynku pracy i w społeczności lokalnej.

Udział w projekcie zwiększy zaangażowania uczniów w życie społeczne, rozwinie działania na rzecz innych i środowiska lokalnego poprzez tworzenie i realizację małych projektów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wszelkie dokumenty rekrutacyjne można otrzymać od Pani Beaty Kardasz (sala nr 10)