DZWONKI DZWONKI
(lekcje skrócone)
1)                        8.00 –   8.45

2)                        8.50 –   9.35

3)                        9.45 – 10.30

4)                      10.40 – 11.25

5)                       11.40 – 12.25

6)                       12.35 – 13.20

7)                       13.25 – 14.10

8)                       14.15 – 15.00

9)                       15.05 – 15.50

10)                     15.55 – 16.40

11)                     16.45 – 17.30

1)                         8.00 –   8.35

2)                         8.40 –   9.15

3)                        9.20 –   9.55

4)                      10.00 – 10.35

5)                       10.50 – 11.25

6)                       11.30 – 12.05

7)                       12.10 – 12.45

8)                       12.50 – 13.25

9)                       13.30 – 14.05

10)                     14.10 – 14.45

11)                      14.50 – 15.25