Powstanie V LO łączy się z datą 1 września 1948 r. Pierwszą siedzibą szkoły był drewniany budynek przy ul. Kolejowej. 30 IX 1958 r. nastąpiło uroczyste przekazanie budynku szkolnego, który powstał z inicjatywy mieszkańców Starosielc, z 15 salami lekcyjnymi. 18 XI 1985 r. uroczystym aktem nadano V Liceum Ogólnokształcącemu imię Jana III Sobieskiego. Na przestrzeni lat szkołą kierowali: Władysław Jakus, Edmund Andraka, Kazimierz Piotrowski, Romuald Dolistowski, Józef Piotr Klim, Anna Wyszkowska, a obecnie dyrektorem jest Antoni Ćwikliński.

Zdecydowana większość naszych absolwentów kontynuuje naukę w szkołach wyższych. Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Mogą też korzystać z profesjonalnych porad pedagoga szkolnego i doradców zawodowych w Szkolnym Ośrodku Kariery. Młodzież w czytelni szkolnej ma stały dostęp do Internetu i bogatych zbiorów wydawnictw multimedialnych. Wśród naszych absolwentów znajdują się: prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego- Jerzy Bójko, biskup sandomierski – Krzysztof Nitkiewicz, aktorzy –Paweł Małaszyński, Krzysztof Ławniczak, Izabela Dąbrowska, Adam Woronowicz; piłkarze – Daniel Bogusz, Jacek Chańko, Marek Citko, Piotr Wojnowski; ludzie nauki –Józef Juchniewicz, Marek Sztromajer; księża – Jan Sochoń, Dariusz Wojtecki.

Organizujemy szereg konkursów: MISTRZOSTWA W ORTOGRAFII, Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „100 PYTAŃ O WYSPACH BRYTYJSKICH”, Maraton Matematyczny.

Przez ponad pół wieku istnienia szkoły kolejni licealiści pod kierunkiem swoich nauczycieli wielokrotnie brali udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych osiągając liczące się rezultaty wśród tych, którzy odnieśli sukces znaleźli się między innymi:

 • Józef Juchniewicz – laureat XIII Olimpiady Matematycznej
 • Elżbieta Malinowska – mistrzyni Polski juniorów w biegu na 400m
 • Ałła Chilimoniuk – laureatka olimpiady języka rosyjskiego
 • Kazimierz Wróbel – finalista Olimpiady Chemicznej
 • Adam Kostecki – finalista Olimpiady Chemicznej
 • Dariusz Korziński – I miejsce w Turnieju Jednego Aktora
 • Maciej Dąbrowski – Wicemistrz Polski w zapasach
 • Tomasz Koszycki – laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • Dorota Sołowiej – I miejsce w Konkursie Krasomówczym
 • Daniel Bogusz, Marek Citko, Jacek Chańko
 • Krzysztof Maciejczuk, Piotr Wojnowski – reprezentanci Polski w piłce nożnej
 • Krzysztof Gościk – wicemistrz Polski juniorów w zapasach
 • Tomasz Kiluk – laureat wojewódzkiej olimpiady chemicznej stypendysta Prezesa Rady Ministrów
 • Robert Andrukiewicz – finalista XLV Olimpiady Chemicznej laureat XXXIV Ogólnopolskiego konkursu chemicznego im. prof. A. Swinarskiego, laureat XXXV Ogólnopolskiego konkursu chemicznego im. prof. A. Swinarskiego
 • Łukasz Szamreta – nagroda główna w eliminacjach regionalnych XXII konkursu krasomówczego, laureat Europejskiego Konkursu szkolnego „ EUROPA W SZKOLE” , finalista XXX konkursu krasomówczego
 • Anna Muszyńska – laureatka XXXVII Ogólnokształcącego Konkursu Chemicznego im profesora A. Swinarskiego i finalistka XIII Olimpiady Młodzieżowej
 • Beata Lewicka – wyróżnienie w Młodzieżowej Edycji Konkursu Szkolnego „EUROPA W SZKOLE”
 • Paweł Święcki i Dominik Stasiak – finaliści XIII Olimpiady Filozoficznej
 • Przemysław Sianko – finalista ogólnokształcącego konkursu historycznego „LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO”
 • Magdalena Muszyńska – finalistka XXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • Aneta Kowalewska – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „ Mat – Miłość, Akceptacja, Tolerancja”
 • Katatrzyna Witkowska – finalistka XXXIX Olimpiady Języka Rosyjskiego
 • Michał Doroszkiewicz – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom”.