18 listopada 1985 roku  – uroczystym aktem – nadano V Liceum Ogólnokształcącemu imię Jana III Sobieskiego.

W nazewnictwie wielu imprez i uroczystości szkolnych wykorzystywane jest imię patrona:

• Matematyczny Jasiek
• Krzyżówka z Sobieskim (konkursy matematyczne przeprowadzane z okazji Święta Szkoły)
• „Sobieszczak” –  tytuł gazetki szkolnej
• Olimpiada historyczna poświęcona życiu i twórczości Jana III Sobieskiego
• „Jaśki” –  poduszki wręczane podczas studniówki nauczycielom -zwycięzcom w zabawnych kategoriach np. największy usypiacz

W listopadzie 2008 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Krakowie zorganizowało zjazd szkół noszących imię naszego patrona. Zjazd stanowił część uroczystości poświęconych 125 rocznicy powstania tej szkoły, 325 rocznicy bitwy pod Wiedniem. W ramach uroczystości odbyły się eliminacje centralne Konkursu Wiedzy o Janie III Sobieskim, w których zespół V Liceum Ogólnokształcącego zdobył I miejsce, a uczeń naszej szkoły Karol Dudziński uplasował się na III miejscu w kategorii indywidualnej.