18 listopada – Święto Szkoły.

 

18 XI 1985 r. uroczystym aktem nadano V Liceum Ogólnokształcącemu imię Jana III Sobieskiego