Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Lp. Uroczystość Termin
1.      Inauguracja roku szkolnego 01.09.2020r.
2.      Rada Pedagogiczna 14.09.2020r.
3.      Zebranie rodziców uczniów klas I 9,10,11.09.2020r.
4.      Wybory uzupełniające do samorządu uczniowskiego do 25.09.2020r.
5.      Mistrzostwa  Szkoły w piłce nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły wrzesień 2020-kwiecień 2021
6. Europejski Dzień Języków 26.09.2020r.
7. Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych 30.09.2020r.
8. Konkurs „Wakacyjne Impresje” Wrzesień 2020r.
9. Szkolne Dyktando z Języka Angielskiego 6. 10. 2020r.
10.    Dzień Zdrowia Październik 2020r.
11. Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2020
12.  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 15.10.2020, 16.10.2020
13. Konkurs Literacki „O złotą buławę króla Jana” Listopad 2020r.
14.    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2.11.2020, 3.11.2020
15.    Rada Pedagogiczna (WDN) 23.11. 2020r.
16.    Szkolne obchody Święta Niepodległości, Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej 10.11. 2020r.
17.    Święto Szkoły 18.11. 2020 r.
18.    Zebranie rodziców uczniów klas I – III 23.11.2020r.
  19. Maraton Pisania Listów Amnesty International Grudzień 2020r.
20. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego (stopień rejonowy) 17.12.2020
21. Ostateczny termin przekazania informacji                                         o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I semestr 22.12.2020
22. Wigilia szkolna 22.12. 2020r.
23. Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2020
24. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 7.01.2021, 8.01.2021
25. Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr 18.01.2021
26. Rada Pedagogiczna 21.01.2021
27. Zebranie rodziców uczniów klas I – III 21.01.2021
28. Studniówka styczeń/luty 2021
29. Ferie zimowe 25.01-07.02.2021
30. Konkurs Ortograficzny im. Prof. Aldony Sytnik Luty 2021r.
31. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego Luty 2021
32. Rada Pedagogiczna (WDN) Luty 2021r.
33. Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych 7.02.2021
34. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego (stopień wojewódzki) 24.02.2020
35. Szkolny konkurs „The Master of English Vocabulary” Marzec 2021r.
36. Szkolny Konkurs Języka  Rosyjskiego Marzec 2021r.
37. Konkurs językowy Poliglota (etap szkolny) Marzec 2021r.
38. Dzień Matematyki 15.03.2021
39. Ostateczny termin przekazania informacji o przewidywanych ocenach rocznych w klasach III 29.03.2021
40. Szkolne Mistrzostwa Ortografii 19.03.2021r.
41. Dzień Otwarty Marzec/kwiecień 2021r.
42. Rekolekcje Wielkopostne Marzec 2021
43. Światowy Dzień Zdrowia 07.04.2021r.
44. Wiosenna przerwa świąteczna 1.04-6.04.2021
45. Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach III 23.04.2020
46. Podsumowanie Podlaskich Mistrzostw Ortografii kwiecień.2021r.
47. Rada Pedagogiczna 26.04.2021
48. Zebranie rodziców uczniów klas I – II 26.04.2021
49. Międzynarodowy Dzień Ziemi 22.04.2021r.
50. Zakończenie roku szkolnego klas III 30.04.2021
51. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3  Maja Maj 2021
52. Egzaminy maturalne Maj 2021
53. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 04.06.2020
54. Turniej Szkoły w strzelectwie sportowym o Puchar Dyrektora Szkoły mai/czerwiec 2021
55. Ostateczny termin przekazania informacji o przewidywanych ocenach rocznych w klasach I – II 21.05.2021
56. Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 

w klasach I – II

18.06.2020
57. Rada Pedagogiczna 21.06.2021
58. Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021
         

 

 

Powrót