Dyrektor szkoły – mgr Antoni Ćwikliński

Wicedyrektor szkoły – mgr Teresa Zarzecka

Wicedyrektor szkoły – mgr Barbara Jawor