Harmonogram spotkań z rodzicami

1. Zebranie rodziców uczniów klas I – III 12.09.2019r.
2. Zebranie rodziców uczniów klas I – III 21.11.2019r.
3. Zebranie rodziców uczniów klas I – III 16.01.2020r.
4. Zebranie rodziców uczniów klas I – II 21.04.2020r.

 

Powrót