1. HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp.

Tematyka

Termin

Prowadzący

 1.

Organizacja roku szkolnego – wybór przedstawicieli  rad oddziałowych i do Rady Rodziców, zapoznanie
z aktami prawa wewnątrzszkolnego, zapoznanie z informacją na temat szczepień przeciwko Covid-19

Zapoznanie rodziców uczniów klas III-ich ponadgimnazjalnych z zasadami przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

7,8,9,10 września 2021

 

Wychowawcy

Klas I – III

Pedagog Szkolny

Psycholog szkolny

2.

Analiza wyników nauczania
i zachowania uczniów klas I-III

 

Listopad 2021 r.

Wychowawcy klas

Pedagog Szkolny

Psycholog szkolny

 3.

Podsumowanie wyników nauczania
i zachowania uczniów w I semestrze

20.01.2022 r.

(czwartek) w zależności od sytuacji epidemicznej

Wychowawcy klas

4.

Analiza wyników nauczania
i zachowania uczniów klas I, II,III- ponadpodstawowych

22.04.2022 r.

Wychowawcy klas

 5.

Dowolna wg uznania wychowawcy klasy

II semestr

w zależności od sytuacji epidemicznej

Wychowawcy klas