Rada Rodziców

Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

 

Pan Andrzej Perkowski – przewodniczący

Pani Joanna Szmurło – sekretarz

Pan Jerzy Kułakowski – skarbnik

 

Konto Rady Rodziców:

PKO SA O/Białystok

39 1240 1154 1111 0000 2148 0070

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 100 zł.
Składka na „ksero” wynosi 40 zł.

Powrót