Opłatę za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej należy wpłacić na konto szkoły:

V Liceum Ogólnokształcące,
15-641 Białystok, ul. Miodowa 5
nr: 75 1240 1154 1111 0010 3576 6615
w kwocie: 9,00 zł /dziewięć/