Samorząd Uczniowski

Aktualności – Ankieta skierowana do uczniów dotycząca nauki zdalnej: 

https://forms.gle/yCSE4jNvXKX4CieL7

 

Przewodniczący  –  Piotr Artysiewicz  III D

 

Zastępca i pozostali członkowie:

Iwo Cyunczyk  III E

Dawid Zieliński  III A

Karolina Charyło  III D

Daria Gromacka  III A

Monika Cimoch  III A

Opiekun SU: mgr Halina Ostrokołowicz

 

Zasady Szczęśliwego Numerka

* są  32 numerki,

* jeden numerek obowiązuje w jednym dniu

* losowanie numerków na dany dzień odbywa się o 7.45 rano i wywieszany jest na tablicy SU

* szczęśliwy numerek zwalnia z odpowiedzi ustnej i zadań domowych

* nie zwalnia on ze sprawdzianów, kartkówek i większych prac domowych

* numerek nie zwalnia z obowiązku posiadania stroju na lekcję wychowania fizycznego.

Powrót