Aktualności – Ankieta skierowana do uczniów dotycząca nauki zdalnej: 

https://forms.gle/yCSE4jNvXKX4CieL7

 

PRZEWODNICZĄCA -Maja Malecka  II GN

 

SKARBNIK – Wiktoria Wojciechowska   III F

OPIEKUNOWIE KLAS I  -Natalia Siemieniako  II EN,  Julia Łebkowska-Kiryk  II CN

OPIEKUNOWIE KLAS II – Adrianna Kosakowska  II B,   Maja Malecka  II GN

OPIEKUNOWIE KLAS III – Ania Radź  II DN,  Zuzanna Gogolewska  III DN, Oliwia Trypuć  II AN

Opiekun SU: mgr Halina Ostrokołowicz

 

Zasady Szczęśliwego Numerka

* są  32 numerki,

* jeden numerek obowiązuje w jednym dniu

* losowanie numerków na dany dzień odbywa się o 7.45 rano i wywieszany jest na tablicy SU

* szczęśliwy numerek zwalnia z odpowiedzi ustnej i zadań domowych

* nie zwalnia on ze sprawdzianów, kartkówek i większych prac domowych

* numerek nie zwalnia z obowiązku posiadania stroju na lekcję wychowania fizycznego.