JAKI ZAWÓD MAM WYBRAĆ?

JAKIE SĄ MOJE PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE?

JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

JAKIE SĄ MOJE MOCNE I SŁABE STRONY?

JAK EFEKTYWNIE SZUKAĆ PRACY?

Znajdź odpowiedź na WAŻNE pytania!

Skonsultuj się z doradcą zawodowym Renatą Matłowską

Zapraszamy do Szkolnego Ośrodka Kariery

Poniedziałek     godz. 9.00 – 15.00

Środa                  godz. 11.00 – 16.00

Wspólnie z DORADCĄ ZAWODOWYM na zajęciach warsztatowych

oraz w ramach indywidualnej konsultacji:

POZNAJ zawody przyszłości

ZAPLANUJ własną ścieżkę kariery zawodowej

OKREŚL swoje zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje zawodowe

PODEJMIJ decyzję na temat wyboru zawodu i dalszego kształcenia

ZDOBĄDŹ podstawowe umiejętności interpersonalne: komunikacja,    negocjacje,   rozwiązywanie konfliktów, skuteczna autoprezentacja, etc.

UZYSKAJ pierwsze doświadczenie zawodowe uczestnicząc w stażach

PRZYGOTUJ SIĘ  do rozmowy kwalifikacyjnej i efektywnego poszukiwania pracy

DOWIEDZ SIĘ jakie są prawa absolwenta na rynku pracy

ROZPOCZNIJ własną karierę już w szkole

IDŹ PEWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ!!!

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY POSIADA:

 • Stały dostęp do Internetu: portale edukacyjne, rynek pracy, czaty tematyczne, etc
 • Poradniki, czasopisma, książki z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania kariery zawodowej
 • Informacje i ulotki o zawodach
 • Filmy instruktażowe
 • Multimedialne programy komputerowe
 • Profesjonalne testy predyspozycji zawodowych

PROPONUJEMY:

 • Zajęcia informacyjno – doradcze
 • Warsztaty, treningi umiejętności
 • Poradnictwo indywidualne – diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni
 • Staż zawodowy w „Dniu Przedsiębiorczości”