Odbiór świadectw maturalnych

Świadectwa maturalne będą wydawane  5 lipca 2021  w godzinach 12 – 15 w sekretariacie szkoły.

Proszę pamiętać o zasadach bezpieczeństwa w wynikających z pandemii koronawirusa!

Pamiętajcie o dokumencie tożsamości.