Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego

21.09.2017r. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku udzieliło zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości  25 000 litrów firmie P.P.H.U „OPAL” Sp. jawna Irena Puławska, Roman Puławski, 17-200 Hajnówka, ul. Targowa 84.