Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego.

15.10.2020r. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
w Białymstoku udzieliło zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości  25 000 litrów firmie PLUS spółka jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok Zaścianki.