Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego.

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku udzieliło zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości  25 000 litrów firmie PLUS spółka jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki.

23.09.2015r.