Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Białystok 23.09.2016r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zaproszenie
do składania ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego.

23.09.2016r. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
w Białymstoku udzieliło zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości  25 000 litrów firmie PHU ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159a, 08-110 Siedlce.