Ogłoszenie

      Dn. 8 września 2015r. w sali nr 10 o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie nauczycieli, którzy chcieliby zrealizować z młodzieżą małe projekty skierowane do społeczności lokalnej w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Wspólną drogą w przyszłość” . W projekcie założono na ten cel fundusze. Młodzież realizująca projekt ma wiele własnych pomysłów, ale chętnie omówimy też ewentualne propozycje z Państwa strony.

     W tym samym dniu zapraszamy tez na kolejne spotkanie– o godz. 13.30 w sali nr 10, które poświęcamy organizacji wizyt studyjnych.

Zapraszamy do współpracy

Zespół projektowy