Ogólnopolski konkurs historyczny „ Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922” – kategoria projekt edukacyjny

Kuratorium Oświaty serdecznie zaprasza Dyrektorów szkół wraz z uczniami klas IV-VII szkół podstawowych, uczniami klas gimnazjalnych, branżowych szkół I stopnia oraz zasadniczych szkół zawodowych do udziału w Ogólnopolskim konkursie historycznym „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922” – kategoria projekt edukacyjny.
Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:
1) projekty multimedialne:
a) film (reportaż, wywiad),
b) audycja radiowa (reportaż, wywiad),
c) strona internetowa (www, blog),
2) gry edukacyjne
Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i finałowym, które zostaną przeprowadzone w następujących terminach:
1) I etap szkolny do 15 02.2018r. – organizowany przez dyrektorów szkół. Szkoły zgłaszają się do udziału w Konkursie wyłącznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie: www.losyzolnierza.pl w terminie do 15.12.2017r.
2) II etap finałowy – prace zakwalifikowane przez szkolną komisję należy przesłać w formie papierowej lub elektronicznej (DVD, pendrive) do 15.03.2018r. na adres:
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Nieświeska 54/56 (budynek 35)
03-867 Warszawa
Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu do 15 maja 2018r.
Za zajęcie pierwszych miejsc (w każdej kategorii projektu) wszystkim autorom projektu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Ponadto, wybrane prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym i upowszechnione na stronach internetowych.
Autorzy prac wybranych przez Komisję Konkursową zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Finałową XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”, podczas której zostaną wręczone nagrody.
Więcej informacji w Regulaminie konkursu:  Regulamin Konkursu