Określenie terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok

Uchwała Nr L/771/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok

Uchwała – rejonizacja poradni