Dyrekcja

Dyrektor szkoły - mgr Antoni Ćwikliński
Wicedyrektor szkoły - mgr Teresa Zarzecka

 

 

 

Posiadamy pracownie komputerowe współfinansowane ze srodków Unii Europejskiej w ramach EFS:

"Pracownie komputerowe dla szkół"

„Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)”

W roku szkolnym  2011/2012 realizowaliśmy projekt SZKOLNA PLATFORMA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 

 

 
.