Strony internetowe

Centralna Komisja Egzaminacyjna - http://www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży -  www.oke.lomza.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Urząd Miejski - Bialystok.pl - Oficjalny portal miejski

Wrota Podlasia

Perspektywy.pl - Matura, Studia, Uczelnie - Edukacyjny Portal

 

Szkoły wyższe:

Politechnika Białostocka -  www.pb.bialystok.pl

Uniwersytet w Białymstoku -  www.uwb.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku -  www.umb.edu.pl

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku -  www.wsap.edu.pl/wsap

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku -  www.wsfiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej - www.wsmiiu.edu.pl

Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji -  www.nkrriwf.pl

Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku -  www.wsm.bialystok.pl

 

Konkursy:

Droga na Harvard

 
.