klasy pierwsze - profile
Profile w roku szkolnym 2015/16

W roku szkolnym 2015/16 w szkole będą następujące profile nauczania:


Nazwa profilu

Przedmioty realizowane

w zakresie rozszerzonym

Zajęcia uzupełniające pierwsze

Zajęcia uzupełniające drugie

Nauczane języki obce

od klasy pierwszej

od klasy drugiej

A

ekonomiczny

matema-

tyka,

jęz. angielski

geografia 

historia

i społeczeń-

stwo

 

jęz. angielski,

jęz. niemiecki,

jęz. hiszpański

B

prawno-administracyjny

jęz. polski

historia,

wiedza o

społeczeń-

stwie

przyroda

 

jęz. angielski,

jęz. niemiecki,

jęz. rosyjski

C

medyczny

biologia,
jęz, angielski

chemia

historia

i społeczeń-

stwo

 

jęz. angielski,

jęz. rosyjski,

jęz. francuski

D

menadżersko-turystyczny

jęz. angielski

geografia,

wiedza o

społeczeń-

stwie

historia
i społeczeń-

stwo

 

jęz. angielski,

jęz. rosyjski,

jęz. francuski

E

reporterski

jęz. polski,

jęz. angielski

 

geografia

historia

i społeczeń-

stwo

komunikacja
w mediach

jęz. angielski,

jęz. niemiecki,

jęz. hiszpański

F

psychologiczny

jęz. polski

historia,

biologia

 

psychologia ogólna, psychologia społeczna

jęz. angielski,

jęz. niemiecki,

jęz. hiszpański

G

psychologiczno-społeczny

jęz. polski

biologia,

wiedza o

społeczeń-

stwie

historia


i społeczeń-

stwo

psychologia społeczna

jęz. angielski,

jęz. rosyjski,

jęz. francuski

 
Szczegółowy opis profili

 

Więcej…
 
Wyciąg ze Statutu V LO w sprawie naboru do klas pierwszych

ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE SZKOŁY I ZASADY REKRUTACJI

 

§ 16.1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

Więcej…
 


.