ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący: Kupiec Mateusz kl.II B

Z-ca przewodniczącego: Łukaszewicz Monika kl. II H

Skarbnik: Czarniecki Karol kl. I C

Ministrowie:

Informacji: Powichrowska Urszula kl. III C

Kultury: Czarniewska Diana kl. II H

Sprawiedliwości: Woźniewska Paulina kl. II D

 

Opiekun SU: mgr Sylwia Brzezińska


Zasady Szczęśliwego Numerka

* są  32 numerki,

* jeden numerek obowiązuje w jednym dniu

* losowanie numerków na dany dzień odbywa się o 7.45 rano i wywieszany jest na tablicy SU

* szczęśliwy numerek zwalnia z odpowiedzi ustnej i zadań domowych

* nie zwalnia on ze sprawdzianów, kartkówek i większych prac domowych

* numerek nie zwalnia z obowiązku posiadania stroju na lekcję wychowania fizycznego.

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1.ORGANIZACJA ZBIÓRKI DATKÓW DLA MAŁEGO KRYSTIANKA CHOREGO NA HLHS (CHOROBA SERCA), KTÓRY POTRZEBUJE DWÓCH BARDZO DROCIGH OPERACJI

2.AKTYWNE UCZESTNICTWO W DEBATACH OXFORDZKICH.

3.UDZIAŁ W WARSZTATACH ,,LABORATORIUM OBYWATESKIE" ZAINICJOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ ,,SOCLAB", NA KTÓRE UCZNIOWIE CHĘTNIE UCZĘSZCZALI I ZDOBYWALI WIEDZĘ NA TEMAT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BIAŁYSTOK

4.GODNA REPREZENTACJA VLO NA UROCZYSTOŚCIACH W TREBLINCE

5.PROWADZENIE AKCJI ,,ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ" , KTÓRA MA NA CELU WSPARCIE TROJGA DZIECI W AFRYCE.

6. WYSŁANIE PACZEK DO DOMU DZIECKA I MATKI W SUPRAŚLU.

7. SPRAWNA I EFEKTYWNA ORGANIZACJA AKCJI ,,GÓRA GROSZA", W CZASIE KTÓREJ UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ 506,71 ZŁOTYCH, MAMY NADZIEJĘ ŻE ZA ROK UDA SIĘ ZEBRAĆ JESZCZE WIĘCEJ.

8. AKTYWNE UCZESTNICTWO W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH/MIEJSKICH

9.ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI, KTÓRĄ NASTĘPNIE PRZEKAZANO DO BANKU ZYWNOŚCI.

M.K.

 

 
.