Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015:


Pani Alicja Halecka – przewodnicząca

Pan Krzysztof Monkiewicz – sekretarz

Pan Marek Bazelski – skarbnik

 

Konto Rady Rodziców:

PKO SA O/Białystok

39 1240 1154 1111 0000 2148 0070

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 100 zł.
Składka na „ksero” wynosi 40 zł.

 

 

II W razie zmiany adresu stałego zameldowania ucznia prosimy o niezwłoczne powiadomienie sekretariatu szkoły.

 

 

 

II „Bezpieczne Interneciaki”


„Bezpieczne Interneciaki” to projekt realizowany przez IAB Polska. Celem projektu jest zorganizowanie akcji informacyjnej dla dzieci i ich rodziców uświadamiającej potencjalne zagrożeniach płynące z sieci. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Szczegóły projektu znajdują się na stronie http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/

 

 

II Ogólnopolska kampania pn. „Przyjmuje leki czy

bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”

 

Kampania jest odpowiedzią na narastający problem związany z tą nową formą używania narkotyków. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież leków dostępnych bez recepty, gdy tymczasem rodzice i nauczyciele bardzo często nie są świadomi tego zjawiska i konsekwencji z nim związanych.

W ramach kampanii opracowano materiały edukacyjne dla rodziców i nauczycieli - wśród nich podręcznik dla rodziców ,,O lekach, marihuanie i dopalaczach - bez histerii", który ma być źródłem wiedzy, ale również pomocą w kształtowaniu umiejętności wychowawczych, a także scenariusz spotkania z rodzicami „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”.

Materiały dostępne są na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 
.