OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

W listopadzie  przeprowadzony  został etap szkolny Olimpiady Promocji Zdrowego  Stylu  Życia PCK.  Wzięło w nim  udział  13 uczniów, którzy  napisali  test złożony  z  20 pytań .  Pierwsze miejsce  zajęła  ucz. kl. Ib Klaudia  Adamska  i ona  będzie  reprezentować  szkołę  w  etapie  rejonowym.

BW