Opłatki wigilijne

W bieżącym roku szkolnym opłatki wigilijne dla poszczególnych klas przekazane przez Księdza Proboszcza będą rozprowadzać członkowie Spółdzielni  Uczniowskiej SOS.  We środę 21 grudnia 2016r. na I piętrze odbędą dyżury osób rozprowadzających opłatki  na 3-6 godz. lekcyjnej.

Prosimy, aby przedstawiciel każdej klasy zgłosił się po odbiór opłatków ze stosowną ofiarą przeznaczoną na ten cel.