Osiągnięcia naszych uczniów

16 lutego odbył się apel podsumowujący osiągnięcia naszych uczniów.
Stypendium Prezesa rady Ministrów w bieżącym roku szkolnym otrzymuje Gabriela Matowicka kl 2F.
Stypendia motywacyjne Prezydenta Miasta Białegostoku w bieżącym roku szkolnym otrzymują:
Magdalena Puziuk 3B
Ewelina Kulikowska 2D
Magdalena Skorupska 2F
Anna Waczyńska 2D
Julia Marczyk 2F
Izabela Humeńczyk 2G
Adrianna Lisowska 3G
Eliza Krzywicka 2D
Klaudia Zdanowicz 3C
Natalia Bogus 2B
Kamila Selewońko 3E
Maja Romańczuk 2G
Karolina Gogol 3F
Anna Olszewska 3E
Kamil Piłaszewicz 3E
Patrycja Wołosiewicz 3A
Stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymują:
Karol Czarniecki 3C
Dominika Dębowska 3G
Laura Stankiewicz 3G
Najwyższą średnią w 1. półroczu uzyskała klasa 2E.
Najwyższą frekwencję średnią w 1. półroczu miała klasa 2F.
Obie klasy zostały nagrodzone dniem bez pytania.
Podczas apelu wręczone zostały także nagrody i dyplomy dla zwycięzców i uczestników V szkolnego konkursu literackiego „O Złotą Buławę Króla Jana”.
Gratulujemy!!!