Oświadczenie Dyrekcji V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

Oświadczenie Dyrekcji V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Pracownicy naszej szkoły, Przyjaciele V LO

Z całą powagą przyjęliśmy sygnały płynące od uczniów i nauczycieli o nagannym postępowaniu jednego z naszych pracowników.
Dochowujemy wszelkiej staranności, aby sprawę rzetelnie wyjaśnić.
Niczego „nie wyciszamy”, przekazujemy informacje, dbając o dobro stron sprawy.

Opisane przez uczniów zachowania nie powinny mieć nigdy miejsca. Są one w rażący sposób sprzeczne z misją szkoły, wartościami etycznymi, które szkoła wpaja młodym ludziom i stara się ich sama przestrzegać.
Ubolewamy z powodu zaistniałej sytuacji i będziemy dążyć do tego, by więcej podobne wydarzenia nie miały miejsca.
Podejmujemy więc kroki prawne oraz działania wspierające uczniów i pracowników szkoły. Wyciągamy wnioski.
Zadbamy o poszerzenie naszej wiedzy, poprawimy nasze procedury.
Z całą mocą podkreślamy, że dobro naszych uczniów, pracowników nie jest czczym hasłem, ale sensem naszej pracy.
  Dyrekcja V LO