Komunikat Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania.

  Drodzy rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły: Od najbliższego poniedziałku (19.10.2020 r.) szkoła przechodzi w tryb zdalny. Praca wszystkich klas odbywać się będzie wg dotychczasowego planu zajęć dla danego oddziału. Nie ulega też zmianie czas trwania lekcji. Uczniowie powinni w lekcjach aktywnie uczestniczyć, mieć włączone kamerki i mikrofony. Będzie sprawdzana i  zaznaczana w e- dzienniku obecność […]

Czytaj Więcej

Dzień Edukacji Narodowej

Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku składamy najlepsze życzeniaz okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tych trudnych czasach dla edukacji i dla Państwa osobiście życzymy zdrowia,  siły ducha, optymizmu, wytrwania w pasji towarzyszenia młodym ludziom w ich rozwoju, w pasji przekazywania wiedzy  i umiejętności, w trudzie kształtowania […]

Czytaj Więcej