SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI ABSOLWENTÓW ROKU 2020 W KOLEJNYCH LATACH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

1. Absolwenci z roku 2020, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje […]

Czytaj Więcej

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

W 2020 r. absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w części ustnej, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego, ponieważ nie spełnili warunku, o którym mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę opłatę:a. na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, […]

Czytaj Więcej

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas I-II od 01.06. do 07.06 2020 r.

  Uwaga! Uczniowie biorący udział w konsultacjach w szkole zobowiązani są do zapoznania się z procedurami.  WAŻNE!!! Procedury konsultacji indywidualnych i grupowych dla absolwentów i uczniów klas I-II V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku   klasa przedmiot Ilość osób sala Nauczyciel prowadzący Termin konsultacji 1a j. ang.   6 s.208 I. Hulka-Wildowicz […]

Czytaj Więcej

Komunikat

Szanowni Państwo, Rodzice, Uczniowie! W związku z zagrożeniem epidemią, prosimy wszelkie sprawy urzędowe załatwiać  online, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. Ograniczmy do minimum niezbędne wizyty w szkole. sekretariat@vlo.bialystok.pl Telefon/ fax: 85- 661-53-62 Dyrektor szkoły Antoni Ćwikliński

Czytaj Więcej