Szczepienia dzieci w szkołach.

Szanowni Państwo, W dniu wczorajszym został wystosowany list Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów i rodziców w sprawie planowanej akcji szczepienia dzieci z początkiem roku szkolnego. Jednocześnie, Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało informacje – wytyczne do realizacji szczepień w szkołach, w których określono zadania do wypełnienia po stronie dyrekcji placówki oświatowej oraz po stronie zainteresowanego […]

Czytaj Więcej

Składanie wniosków z dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym w terminie od 3 d0 5 VIII 2021 do godziny 15 w sekretariacie szkoły

Czytaj Więcej

Wyniki rekrutacji

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przesuniętych zostaną wywieszone w szkole o godzinie 15. Wyniki można również sprawdzić w systemie omikron od godziny 13. Osoby zakwalifikowane muszą dostarczyć do nas oryginały: świadectwo oraz wyniki egzaminów (od 23 VII do 30 VII do godziny 15). Uwaga: Jeśli oryginały już są, nie trzeba nic robić

Czytaj Więcej