Dzień Edukacji Narodowej

Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku składamy najlepsze życzeniaz okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tych trudnych czasach dla edukacji i dla Państwa osobiście życzymy zdrowia,  siły ducha, optymizmu, wytrwania w pasji towarzyszenia młodym ludziom w ich rozwoju, w pasji przekazywania wiedzy  i umiejętności, w trudzie kształtowania […]

Czytaj Więcej

PONOWNE ZŁOŻENIE FORMULARZA OFERTOWEGO

W związku z tym, iż nie można wyłonić korzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. Dyrektor prosi oferentów o ponowne złożenie formularzy ofertowych na załączniku nr 1 do dnia 14.10.2020r. do godziny 11.00 w sekretariacie szkoły. Załącznik do oferty  

Czytaj Więcej