Pilne – informacja dla absolwentów lat ubiegłych – Matura 2020

Absolwenci lat ubiegłych zdający egzamin w naszej szkole proszeni  są  o pilny  kontakt  z  sekretariatem  tel. 85- 661-53-62 w. 12 w celu uzyskania informacji, w której sali będą pisali egzamin. Informacja ta jest niezbędna dla zachowania obowiązujących procedur maturalnych.

PROCEDURY obowiązujące zdających egzamin maturalny w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku w 2020 r.