Pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczące „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-20”.

             W ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 z inicjatywy Komendy Głównej Policji został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.
Materiał został zamieszczony na stronie internetowej podlaskiej Policji oraz
Kuratorium Oświaty w Białymstoku.  Zasadnym jest zwiększenie wysiłków w zakresie przekazywania wiedzy dotyczącej zjawiska hejtu i dyskryminacji oraz informowanie o ośrodkach pomocowych.

Linki do materiałów: 

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/12/mswia-bez-audiodeskrypcji.mp4