Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej dla dzieci i młodzieży – oferta

 Informacja o projekcie finansowanym z budżetu miasta pn.: „Placówka intensywnej Opieki Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży”. Projekt realizowany jest przez Centrum  Pomocy Dzieciom PSPiA KLANZA z siedzibą przy ul. Kleberga 8 w Białymstoku.

Informacja o bezpłatnym projekcie PIOT 2019