Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE)

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) to przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy. Została stworzona z myślą o nauczycielach, szkołach i placówkach oświatowych oraz instytucjach działających na rzecz edukacji na terenie Podlasia. PPE jest dostępna pod adresem http://ppe.wrotapodlasia.pl

Platforma jest efektem projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Merytoryczną zawartość PPE tworzą wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli Białegostoku, Łomży i Suwałk.

PPE- logo