Podsumowanie akcji „Przepisuję ten wiersz”

Redakcja Sobieszczaka dziękuje Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji Przepisuję ten wiersz  i zaangażowali się w jej przeprowadzenie.

Utworzyliśmy Ścianę Nadziei Dla Pokoju z ponad 140 białych kartek zapisanych wierszem  Josifa Brodskiego Ludzie giną.

   Na tych kartkach swoją solidarność z cierpiącymi w Syrii i z tymi, którzy im pomagają wyrazili uczniowie klas:

 I A  pod opieką Pani E. Wójcik,

 I F pod opieką  Pani E. Sawoniewskiej,

II C Pod opieką Pani Anny Jóźwiak,

 II  D pod opieką Pani D Budy,

II E pod opieką Pani A. Purwin-Tworkowskiej,

 II G pod opieką Pani B. Wojtach,

 III B pod opieką Pani M. Grabowieckiej,

III C oraz uczniowie działający w SOS pod opieką   Pani B. Kardasz,

 III E pod opieką Pani E. Łapińskiej,

oraz przedstawiciele szkolnego wolontariatu, samorządu szkolnego i samorządów klasowych, redaktorzy z Sobieszczaka.

Zjednoczeni wokół słów modlitwy o pokój, modlitwy za wszystkie ofiary wojny oraz za prześladowców, której przewodniczył ksiądz Profesor Adam Siegieniewicz,  wysłuchaliśmy

w skupieniu wystąpienia Pana Profesora D. Sulimy na temat współczesnych prześladowań chrześcijan.  Razem z młodzieżą wiersz między innymi przepisywał Pan Dyrektor Antoni Ćwikliński. Całość poprowadzili uczniowie klasy III B- E. Kirpsza i M. Olechno.

Akcję przygotowały nauczycielki – opiekunki Sobieszczaka: B. Jawor, E. Wójcik ,

  1. Grzybko.

Nasz wspólnie napisany symboliczny list wysyłamy ofiarom wojny

w Syrii, wysyłamy z Europy,  z polskiej ziemi, z Podlasia, z Białegostoku, z  V LO .

  Nie zapominamy o Was. Będziemy wspierać pomagających.

 

_igp1206 _igp1223 _igp1217 _igp1204