Podsumowanie projektu „Nie jestem obojętny…”

Od czerwca 2022 r.  społecznicy i aktywiści z obecnych  kl. 2DN, 4CN,  4DN i 4AN przystąpili do projektu „Nie jestem obojętny” realizowanego przez Fundację Dialog w Białymstoku dla uczennic i uczniów białostockich szkół. Młodzież z V LO  przygotowywała i prezentowała  w środowisku szkolnym i lokalnym  kampanie społeczne na ważne dla uczniów i uczennic tematy przemocy w środowisku szkolnym- „Ona zaraża”, przemocy werbalnej dorosłych wobec dzieci i młodzieży- „To dla twojego dobra” ,  stygmatyzacji ludzi z powodu ubioru- „Ubrania nie mówią” , roli marzeń w życiu młodego człowieka – „Wataha marzeń”,  pomocy koleżeńskiej podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty – „ Bohaterowie egzaminów” oraz o krzywdzie psychicznej jaką mogą spowodować  wypowiedziane komentarze na temat wyglądu – „Zamknięte na kłódkę”. Źródła  pomysłów stanowiły osobiste lub obserwowane w otoczeniu  przeżycia  młodych ludzi  związane z wykluczeniem społecznym z powodów etnicznych, ale też z powodu ubioru, fizjonomii czy w związku z doświadczeniem przemocy psychicznej. Twórcy wszystkich kampanii założyli poruszenie, a nawet szokowanie odbiorcy, toteż  środki wyrazu, jakimi się posługiwali, były wyjątkowo sugestywne.  Prezentacje  kampanii wywołały skrajne emocje i oceny, co potwierdza potrzebę takich akcji. Z radością informujemy, że wszystkie projekty zostały zgłoszone do konkursu organizowanego przez Fundację Dialog w Białymstoku i  nagrodzone na uroczystym finale, który odbył się dn. 12 grudnia 2022 r., a kampania „Zamknięte na kłódkę” zajęła 1. miejsce. Projekty realizowali: Kinga Bielska, Marta Kondratiuk i Kinga Stypułkowska z kl. 2DN oraz Daria Dobosz, Mateusz Litsze, Marek Karpusiewicz, Karina Zabusov, Julia Kowalczyk, Aleksandra Skubis z kl. 4CN pod opieką Pani Beaty Kardasz oraz Alicja Poźniak i Weronika Lotko z kl. 4DN oraz Weronika Wierzbicka z kl. 4AN pod opieką Pani Agnieszki Sadowskiej. Serdecznie gratulujemy!   

Galeria: