Polonez 3 Maja 2022 r.

Uroczystym polonezem społeczność naszej szkoły uczciła  231-szą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

WIWAT KRÓL!  WIWAT NARÓD!  WIWAT WSZYSTKIE STANY!

GALERIA: