„Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” – program skierowany do uczniów niepełnosprawnych

Departament Spraw Społecznych UM w Białymstoku informuje zainteresowanych uczniów o programie „Aktywny samorząd” – Moduł II – „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych realizowanego przez Miasto Białystok.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym lub umiarkowanym zamieszkałych na terenie Miasta Białystok, które podejmą naukę na poziomie wyższym lub w szkołach policealnych. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do kosztów czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Dokładne informacje można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych UM w Białymstoku ul. Bema 60/1, pod numerem telefonu 85 869 65 50,  85 869 65 65 lub na stronie internetowej www. bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne.