PONOWNE ZŁOŻENIE FORMULARZA OFERTOWEGO

W związku z tym, iż nie można wyłonić korzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do V Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. Dyrektor prosi oferentów
o ponowne złożenie formularzy ofertowych na załączniku nr 1 do dnia 14.10.2020r. do godziny 11.00 w sekretariacie szkoły.

Załącznik do oferty