Poprawkowy egzamin maturalny!!!

Przypominamy, że maturalny egzamin poprawkowy odbędzie się jutro (wtorek, 20 sierpnia 2019 r.) o godzinie 9.00. Zdający powinni zgłosić się do 8.30 w budynku szkoły