Dodatkowe wsparcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.

  • Post author:
  • Post category:Bez kategorii

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 uruchamia Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny, który zaczyna swoją pracę 11 października. Konsultacje, porady, rozmowy, wsparcie dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli świadczone będzie według ustalonego programu w roku szkolnym 2021/22.

 

Zadania i cele:
1. Wstępna analiza i ocena zgłaszanego problemu.
2. Analiza przypadków dzieci i młodzieży (np. trudności szkolne, trudności szkolno-wychowawcze, trudności w uczeniu się, trudności emocjonalne i zachowania, itp.)
3. Analiza dokumentów wydanych przez placówki oświatowe i medyczne (poradnie, gabinety lekarskie, zaświadczenia lekarskie, itp.)
4. Pomoc w ocenie prawidłowości rozwoju psychomotorycznego dziecka.
5. Analiza przypadku pod kątem prawidłowego rozwoju mowy.
6. Analiza przypadku pod kątem rozwoju procesów integracji sensorycznej (dzieci do 9. r. ż.)
7. Pomoc nauczycielom w ocenie problemu dziecka.
8. Pomoc nauczycielom w uzyskaniu informacji dot. zdobywania stopni awansu zawodowego.
9. Doradztwo zawodowe młodzieży.
10. Wskazanie placówek na terenie miasta Białystok wspierających dziecko i rodzinę.
11. Pomoc w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.
12. Dostęp do druków i zgłoszeń.

 

http://www.poradnia.bialystok.pl/aktualnosci.html#spk

Zachęcamy do korzystania ze wsparcia oferowanego przez Poradnię.